อัญพจน์ของไอ้นัด

Nud Quote

น้ำกับโอก…

น้ำถ้าเรามีเยอะๆ เราใส่ตุ่มใส่ถัง เอาไว้ได้ โอกาสถ้าเข้